Кликнете върху снимката за повече технически данни
ПОСТОЯННОТОКОВИ СЕРВОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ МХ

Електродвигателите се възбуждат от постоянните магнити. Магнитната система поддържа високата способност за натоварване в работните и преходни режими. Изпълнението на електродвигателите съответства по норми на ІЕС 34-5 и ІЕС 34-7. Всички електродвигатели имат: вграден на вала постояннотоков тахогенератор; вграден датчик за топлинна защита.
Възможни са изработки по поръчка:
С – с вградена електромагнитна спирачка

Р – с вграден безконтактен резолвер от типа РБ-2 (двуполюсен) или РБ – 10 (десетполюсен) и мултипликатор 1:2:5 или 1:5 (за видовете МХ, МВ)
К – с фотоимпулсен датчик с 2000 или 2500 имп./об.

Възможни са и други специални изпълнения, които предварително се съгласуват с производителя.

Изработка и хостинг от Sliven.NET. Дизайн и SEO от Христо Друмев
Copyright © 2009 Динамо АД. Всички права запазени